Papco AB har i mer än 30 år varit leverantör av emballage,

kontorsmateriel och cellofanprodukter.
POL Emballage har under samma period importerat
bärkassar av plast och papper med eller utan kundspecifikt tryck.
2002 blev vi efter sammanslagning "Papco POL Emballage AB "
2004 Började ett samarbe med c:a 30 företag som ingår
i en intressekedja som idag arbetar under namnet KLIA GRUPPEN

KLIA GRUPPEN Kontorsleverantören lagerför ett omfattande

genomtänkt produktsortiment av kontorsmateriel, datatillbehör

och förbrukningsmateriel i vårt centrallager.

Dessa produkter marknadsförs genom vår Webbshop eller ett

personligt besök. Beställningar eller förfrågan kan göras på fyra

olika sätt:

E-mail:
papco@live.se

Telefon: 0418-22 995

Papco POL Emballage AB